ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษาะวิชาการภาษาญี่ปุ่น รูปแบบออนไลน์

โรงเรียนพรเจริญวิทยา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการเข้าร่วมแข่งขันทักษาะวิชาการภาษาญี่ปุ่น รูปแบบออนไลน์

Leave a Comment

Scroll to Top