โรงเรียนพรเจริญวิทยา แสดงความยินดี นางสาวพรธันวา กลอกกระโทก ได้ผ่านการคัดเลือกในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน

โรงเรียนพรเจริญวิทยา แสดงความยินดี นางสาวพรธันวา กลอกกระโทก ได้ผ่านการคัดเลือกในโครงการทุนการศึกษาพระราชทาน “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร”(ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Leave a Comment

Scroll to Top