โรงเรียนพรเจริญวิทยา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วิทยาศาสตร์ข้อมูลเบื้องต้น” สำหรับนักเรียน ม. ปลาย ครู และประชาชนทั่วไป ฟรี!

Leave a Comment

Scroll to Top