แจ้งขั้นตอนกำหนดการค่ายปรับพื้นฐาน ม.1 และม.4

📍ระหว่างวันที่ 13 – 14 พ.ค. 2567

⏰ เวลาลงทะเบียน 07.00 – 08.00 น.

✅การแต่งกาย

วันจันทร์แต่งชุดนักเรียน

(อนุโลมเป็นชุดนักเรียนเดิมได้)

– วันอังคารแต่งชุดพลศึกษาโรงเรียนเดิม

– ทรงผมถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษา

Leave a Comment

Scroll to Top