วันครู อำเภอพรเจริญ ครั้งที่ 66 ประจำปีพ.ศ. 2565

วันครู อำเภอพรเจริญ ครั้งที่ 66 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ

รวมรูปภาพ https://drive.google.com/drive/folders/191SCIN9gxrojTSqSYMgr5t_wiElg9ZUp?usp=sharing

วีดีโอ https://youtu.be/GebvcdK-dK8

Facebook https://www.facebook.com/we.love.pcw

Leave a Comment

Scroll to Top