ประกาศโรงเรียนพรเจริญวิทยา เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ลิ้งรับสมัคร https://forms.gle/3kQDwxFJYLK57zxS7

ปฏิทินดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

โรงเรียนพรเจริญวิทยา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ

(แนบท้ายประกาศวันที่  ๑๙  เมษายน  ๒๕๖๗)

โรงเรียนพรเจริญวิทยา  เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง

…………………………………………………………………………………………….

วัน  เดือน  ปีรายละเอียด
ภายในวันที่  ๒๐  –  ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๗ประกาศรับสมัคร
ภายในวันที่  ๒๕  –  ๒๙  มีนาคม  ๒๕๖๗รับสมัครและกรอกใบสมัครทางออนไลน์
ภายในวันที่  ๓๐   มีนาคม  ๒๕๖๗   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ภายในวันที่  ๑  เมษายน  ๒๕๖๗สอบคัดเลือก
ภายในวันที่  ๒  เมษายน  ๒๕๖๗ประกาศผลการสอบคัดเลือก
ภายในวันที่  ๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๗รายงานตัว/สั่งจ้าง/ทำสัญญาจ้าง/ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โรงเรียนพรเจริญวิทยา ๐๔๒ – ๔๘๗๐๙๗

กลุ่มงานบริหารงานบุคคล  นางสาวเพ็ญรัตน์  ศรีพรหม  ๐๘๓ – ๓๓๖๗๐๔๙

วันเวลาเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

Leave a Comment

Scroll to Top