ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ห้องเรียนปกติ

ปีการศึกษา 2567 ตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ ห้องสอบ ได้ที่ 👇🏻https://drive.google.com/…/19_wfx2mMrC4SoXgzXezJy…

📌ม. 1 สอบวันที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ม.1 วิชาที่สอบ มีดังนี้

วิชาภาษาไทย 15 คะแนน

– วิชาสังคมศึกษา 15 คะแนน

– วิชาวิทยาศาสตร์ 25 คะแนน

– วิชาคณิตศาสตร์ 25 คะแนน

– วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน

รวมทั้งหมด 100 คะแนน

📌ม. 4 สอบวันที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.

ม.4 วิชาสอบ มีดังนี้

– วิชาภาษาไทย 10 คะแนน

– วิชาสังคมศึกษา 10 คะแนน

– วิชาวิทยาศาสตร์ 30 คะแนน

– วิชาคณิตศาสตร์ 30 คะแนน

– วิชาภาษาอังกฤษ 20 คะแนน

รวมทั้งหมด 100 คะแนน

📌แนวปฏิบัติในการสอบ

🚩**การแต่งกาย ด้วยชุดนักเรียนให้เรียบร้อยถูกระเบียบ ตามสถานศึกษาเดิม

🚩**สอบที่ อาคาร 3 และอาคาร 5

🚩**ตรวจสอบรายชื่อได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ หน้าห้องฝ่ายวิชาการ

Leave a Comment

Scroll to Top