ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนปกติ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนพรเจริญวิทยา

💜💛ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนนะคะ รั้วม่วงเหลืองยินดีต้อนรับค่ะ💜💛
🎓รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดูได้ที่ 👇🏻
🌐https://drive.google.com/file/d/1NKtYDwbw5i42wcSGnPso8LcbielB0fg2/view?usp=sharing

📌นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำเนินการ ดังนี้
✅รายงานตัว ม.๑ ในวันเสาร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
✅ยื่นเอกสารรายงานตัวและมอบตัว พร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษา รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น
หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

Leave a Comment

Scroll to Top