ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประเภทห้องเรียนปกติ มัธยมศึกษาปีที่ ๔โรงเรียนพรเจริญวิทยา💜💛ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนนะคะ รั้วม่วงเหลืองยินดีต้อนรับค่ะ💜💛

🎓รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ที่ลิงก์ 👇🏻
🌐https://drive.google.com/file/d/1Wa6AvrLxkpBpWQRWYN7nCvzXNEm2fIEA/view?usp=sharing

📌นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกให้ดำเนินการ ดังนี้
✅รายงานตัว ม.๔ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
✅ยื่นเอกสารรายงานตัวและมอบตัว พร้อมชำระค่าบำรุงการศึกษา รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น
หากไม่มารายงานตัวและมอบตัวตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

Leave a Comment

Scroll to Top