ด้วยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการ Thai Science Camp ที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดวันที่ 8-11 มิถุนายน 2565

สมัคร ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2565
สนใจ ศึกษาคุณสมบัติและรายละเอียดเพิ่มได้ที่

http://www.scisoc.or.th/

Leave a Comment

Scroll to Top