กฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัดเซกาเจติยาราม จังหวัดบึงกาฬ

youtube : https://youtu.be/emrQuTi0v5I
website : https://www.pcw.ac.th
facebook : https://www.facebook.com/we.love.pcw
คลิปเต็ม : https://youtu.be/IavhnHpLqA0

Leave a Comment

Scroll to Top