ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนพรเจริญวิทยา ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียน ในการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนเซกา

โรงเรียนพรเจริญวิทยา ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียน ในการเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2566 ณ โรงเรียนเซกา Read More »

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันเวทีคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันเวทีคนเก่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนพรเจริญวิทยา Read More »

Scroll to Top