ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ประกาศโรงเรียนพรเจริญวิทยา เรื่อง ผลการประมูลร้านค้าสวัสดิการ จำหน่ายอาหาร โรงน้ำดื่ม ร้านมินิมาร์ทและร้านนำ้ปั่น โรงเรียนพรเจริญวิทยา

ประกาศโรงเรียนพรเจริญวิทยา เรื่อง ผลการประมูลร้านค้าสวัสดิการ จำหน่ายอาหาร โรงน้ำดื่ม ร้านมินิมาร์ทและร้านนำ้ปั่น โรงเรียนพรเจริญวิทยา Read More »

ประกาศโรงเรียนพรเจริญวิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านมินิมาร์ท โรงเรียนพรเจริญวิทยา

ประกาศโรงเรียนพรเจริญวิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านมินิมาร์ท โรงเรียนพรเจริญวิทยา Read More »

ประกาศโรงเรียนพรเจริญวิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านน้ำปั่น โรงเรียนพรเจริญวิทยา

ประกาศโรงเรียนพรเจริญวิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลร้านน้ำปั่น โรงเรียนพรเจริญวิทยา Read More »

ประกาศโรงเรียนพรเจริญวิทยา เรื่อง การเสนอยื่นซองประมูลขายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

ประกาศโรงเรียนพรเจริญวิทยา เรื่อง การเสนอยื่นซองประมูลขายอาหารในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ Read More »

ประกาศโรงเรียนพรเจริญวิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลโรงน้ำดื่ม โรงเรียนพรเจริญวิทยา

ประกาศโรงเรียนพรเจริญวิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลโรงน้ำดื่ม โรงเรียนพรเจริญวิทยา Read More »

ประกาศโรงเรียนพรเจริญวิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลโรงน้ำแข็ง โรงเรียนพรเจริญวิทยา

ประกาศโรงเรียนพรเจริญวิทยา เรื่อง เสนอยื่นซองประมูลโรงน้ำแข็ง โรงเรียนพรเจริญวิทยา Read More »

Scroll to Top